modyfikacja 2016-04-27 14:37 | odsłon 12832

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich

23 stycznia 2016 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która przywraca obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich. Dla Rodziców sześciolatków oznacza to dokonanie wyboru, czy ich dziecko będzie jeszcze  przez rok kontynuować edukację przedszkolną, czy rozpocznie naukę w klasie pierwszej.


Aby pomóc Państwu w podjęciu decyzji, poniżej umieszczone zostały prezentacje wszystkich radomskich szkół podstawowych zawierające krótką charakterystykę tego wszystkiego, czym dysponuje dana placówka.


Radomskie szkoły podstawowe są dostosowane i otwarte na potrzeby 6-latków: w szkołach wydzielono odrębne segmenty dla najmłodszych uczniów, powstały szkolne place zabaw, przystosowano świetlice i zaplecza sanitarne do potrzeb młodszych dzieci. Sale lekcyjne przeznaczone do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są  wyposażone w ciekawe pomoce dydaktyczne, by móc rozwijać kreatywność i spostrzegawczość dzieci, wzbogacać słownictwo i ćwiczyć pożądane umiejętności.


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia oferty radomskich podstawówek, mając nadzieję, że ułatwi to Państwu podjęcie przemyślanej i obiektywnej, choć niełatwej przecież decyzji. Bez względu na to, jaka ona będzie, niech przyświeca jej troska o najmłodszych obywateli.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego, ul. Odrodzenia 37 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena, ul. Batalionów Chłopskich 16 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza, ul. Sobieskiego12 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Wyścigowa 49 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Sowińskiego 1 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Orła Białego, ul. Rapackiego 24 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Tybla 7/11 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sandomierska 19 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Sienkiewicza 30 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli, ul. Kielecka 2/6 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci, ul. Wierzbicka 89/93 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza, ul. Energetyków 10 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Obrońców Pokoju, ul. Malenicka 29 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Trojańska 5 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Stefana Żeromskiego, ul. Gajowa 60 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Powstańców Śląskich 4 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Starokrakowska 124/128 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Wośnicka 125 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza, ul. Jaracza 8 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Władysława Broniewskiego, ul. Ceglana 14 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Jarzyńskiego 3 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5 - pobierz .ppsx

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Miła 18 - pobierz .ppsx pobierz .pdf

Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II ul. Wierzbicka 81/83 - pobierz.ppsx

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Ofiar Firleja 14 - pobierz .ppsx

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. 25 Czerwca 70 - pobierz .ppsx

Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Armii Ludowej 1a - pobierz.ppsx

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, ul. Lipska 2 - pobierz .ppsx


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze