modyfikacja 2017-08-24 11:47 | odsłon 38207

FAQ

Jak przenieść karty do jednostki wakacyjnej w ramach innego przedszkola
Jak przenieść karty do jednostki wakacyjnej w ramach tego samego przedszkola
Jak uzyskać dostęp​ do systemu ?​

Jak uruchomić aplikację z portalu ?​

Jak rozpocząć pracę z e-Dzi​ennikiem ?​

​​Jak założyć konto sekretariatu szkoły w systemie e-Dziennik​ ?​

Jak założyć konto dla użytkownika rodzica dziecka w systemie iPrzedszkole ?​

Jak założyć konto rodzica lub opiekuna w systemie eDziennik?

​​Jak założyć konto dla użytkownika JST ?​

​​Jak założyć konto i nadać uprawnienia pracownikom jednostki oświatowej ?​

Jak wyeksportować plan lekcji do sytemu e-Dziennik ?​

Jak wyeksportować dane Arkusza do ​programu Plan Lekcji oraz do sytemu e-Dziennik ?​

Jak aktywować kartę zbliżeniową - instrukcja dla rodzica ?​​​

Jak zaimportować dane z aplikacji Nabór do przedszkoli do aplikacji iPrzedszkole - instrukcja dla admin​istratora portalu ?​

Jak przygotować plan lekcji w e-Dzienniku ?​

​​Jak wyszukać konto użytkownika systemu w celu weryfikacji​ uprawnień?​​

Jak utworzyć opłatę dofinansowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Systemie iPrzedszkole ?

Jak wyszukać konto użytkownika systemu w celu weryfikacji uprawnień ?

 

Jak uruchamiać aplikacje finansowo - płacowe ​?

Jak korzystać z aplikacji BONET ?​

Eksport danych uczniów do systemu rekrutacji ?

 

Regulamin do korzystania z systemu iPrzedszkola dla rodziców/opiekunów.​

Porady dla użytkowników aplikacji Arkusz,Plan lekcji, Zastępstwa Optivum​.

Porady dla użytkowników programów Płace Optivum i Księgowo​​ść Optivum.​​
FINANSE w "CHMURZE"


Finanse - Błąd podczas importu/exportu sprawozdania -  "Podany identyfikator sesji jest nieaktywny"


LISTA JEDNOSTEK NA SZKOLENIE DLA OSÓB WPROWADZAJĄCYCH DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE


Finanse - Jak sporządzać sprawozdania budżetowe

Finanse - Jak przygotować jednolite pliki kontrolne

Finanse - Wprowadzanie faktury sprzedaży

Finanse - Wprowadzanie faktury zakupu

Finanse - Jak zaimportować listę płac z programu Płace Optivum

Finanse - Jak utworzyć raport kasowy

Finanse - Jak zadekretować wyciąg bankowy


List do rodziców


Oświadczenie rodzica - opiekuna

 

​Rekomendowany standard obsługi zgłoszeń serwisowych​​​​

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze