modyfikacja 07.10.2021 10:20 | odsłon 29805

Projekt pt. Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO) obejmuje 88 radomskich placówek, w tym Publiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkolno-Przedszkolne, Szkoły Ponadpodstawowe, Szkoły Specjalne, Bursy szkolne, CKU, CKZ, MDK, MOS, RODoN, Ogródek Jordanowski, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W skład systemu wchodzą: platforma oświatowa, narzędzie do planowania i analiz budżetowych, system wspierający analizę struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, system wspomagający rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także aplikacje finansowo-księgowe i hurtownia danych oświatowych. Platforma będzie także zawierała narzędzie do zarządzania informacją o uczniu – m.in. elektroniczny dziennik i e-sekretariat oraz do rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzięki ZSZO szkoły korzystają z informatycznych udogodnień, z jednej strony bardzo powszechnych we współczesnym świecie, z drugiej doskonale dopasowanych do ich potrzeb. Kompleksowe rozwiązania wprowadzane przez gminę wyraźnie poprawiło nie tylko procesy zarządzania przedszkolami i szkołami, ale też umożliwiło swobodny dostęp do różnorodnych informacji zarówno uczniom i nauczycielom a także rodzicom/opiekunom.

Jednolite oprogramowanie, z którego korzystają między innymi Wydział Edukacji i Wydział Budżetu Urzędu Miasta Radomia, usprawnił procesy zarządzania oświatą, w tym kontrolowanie wydatków, stanowiących co roku znaczną część budżetu samorządu. Elektroniczny dostęp do danych ułatwia planowanie organizacji placówek oraz sprawozdawczość. Dzięki niemu wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentów, nadzorowanie konkretnych procesów czy wydatkowanie mają stały, zdalny dostęp do interesujących ich danych. Jednym z elementów ZSZO jest elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, szkół, a także pozostałych publicznych placówek oświatowych Radomia, zapewniająca kompletną ofertę edukacyjną w formie elektronicznej i automatyzująca wiele procesów związanych z naborami.

Dane podstawowe o projekcie pt. Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia.


Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13; Priorytet 2 Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza; Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Całkowita wartość projektu: 5 160 442,73

Kwota dofinansowania (EFRR ): 4 342 880,83

Liczba placówek – 97 lokalizacji + Urząd Miasta Radomia.

Liczba uczniów (wraz z przedszkolakami) objętych projektem – 38644 osoby.

Liczba nauczycieli objętych projektem – 4358 osób. (dane na dzień 30.09.2013)

Termin realizacji projektu:  01 października 2013 – 30 września 2014

Utrzymanie projektu: 60 miesięcy (5 lat)

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze