Składniki godzinowe nauczycielskie
nazwa godziny ponadwymiarowe
skrót ponadwymiarowe
ukryty
rodzaj ponadwymiarowe
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 100.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nazwa doraźne zastępstwa
skrót doraźne
ukryty
rodzaj zastępstwa, koła zainteresowań
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 100.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nazwa nauczanie indywidualne
skrót g.indywidualne
ukryty
rodzaj zastępstwa, koła zainteresowań
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 100.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nazwa godziny - projekty
skrót g.projekt
ukryty
rodzaj zastępstwa, koła zainteresowań
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 100.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nazwa godziny - rewalidacja
skrót g.rewalidacja
ukryty
rodzaj zastępstwa, koła zainteresowań
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 100.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nazwa godziny nocne
skrót g.nocne
ukryty
rodzaj zastępstwa, koła zainteresowań
za pracę w nocy
dodatek do wynagrodzenia za godzinę
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 20.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatkowe wynagrodzenia za pracę nocną
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną