Składniki godzinowe nienauczycielskie
nazwa godziny nadliczbowe
skrót nadliczbowe
ukryty
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie brutto bez dod. za warunki pracy
domyślny procent 100.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
nazwa dodatek 50% godzin nadliczbowych
skrót dodatek 50%
ukryty
dodatek do wynagrodzenia za godzinę
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 50.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
nazwa dodatek 100% godzin nadliczbowych
skrót dodatek 100%
ukryty
dodatek do wynagrodzenia za godzinę
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 100.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
nazwa dodadek do godzin nocnych
skrót dod.nocne
ukryty
za pracę w nocy
dodatek do wynagrodzenia za godzinę
paragraf 4010
domyślna zależność wynagrodzenie zasadnicze
domyślny procent 20.00
domyślne zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatkowe wynagrodzenia za pracę nocną
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną