Wyróżnione składniki nauczycielskie
nazwa wynagrodzenie zasadnicze
skrót zasadnicze
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Wynagrodzenie zasadnicze
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenie zasadnicze
nazwa wynagrodzenie zasadnicze autorskie
skrót autorskie
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Wynagrodzenie zasadnicze
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenie zasadnicze
nazwa dodatek za wysługę lat
skrót wysługa
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za wysługę lat
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek opiekuna stażu
nazwa dodatek wiejski
skrót wiejski
ukryty
pdst. chor.
pdst. mac.
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 3020
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN nieuwzględniany
nazwa dodatek mieszkaniowy
skrót mieszkan.
ukryty
pdst. chor.
pdst. mac.
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 3020
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN nieuwzględniany
Składniki nauczycielskie
nazwa dodatek motywacyjny
skrót motywacyjny
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek motywacyjny
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek motywacyjny
nazwa dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym
skrót kierowniczy
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej
nazwa dodatek funkcyjny dla wychowawcy
skrót wychowaw.
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek funkcyjny wychowawcy klasy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek wychowawcy klasy
nazwa dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego
skrót doradca
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek nauczyciela doradcy metodycznego
nazwa dodatek funkcyjny dla nauczyciela konsultanta
skrót konsultant
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek nauczyciela konsultanta
nazwa dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu
skrót opiekun
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek funkcyjny opiekuna stażu
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek opiekuna stażu
nazwa dodatek BHP
skrót bhp
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek specjalistyczny/specjalny
nazwa dodatek za stopień specjalizacji zawodowej
skrót specjaliz.
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek specjalistyczny
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek specjalistyczny/specjalny
nazwa dodatek za stopień naukowy doktora
skrót doktorski
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek specjalistyczny/specjalny
nazwa dodatek za stopień naukowy doktora habilitowanego
skrót habilitacja
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek specjalistyczny/specjalny
nazwa dodatek za poprawę prac
skrót poprawa
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek specjalistyczny/specjalny
nazwa dodatek za nauczanie w języku obcym
skrót język_obcy
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek specjalistyczny/specjalny
nazwa dodatek służbowy
skrót służbowy
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek służbowy
nazwa dopłata do minimalnego wynagrodzenia
skrót dopłata
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
nazwa dodatek za organizację stanowiska pracy
skrót org_stanow.
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek zadaniowy
nazwa dodatek wyrównawczy
skrót wyrównaw.
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
Dodatki za warunki pracy
nazwa dodatek za warunki uciążliwe
skrót uciążliwe
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za uciążliwośc pracy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek za uciążliwość pracy
nazwa dodatek za warunki szkodliwe
skrót szkodliwe
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za trudne warunki pracy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek za warunki pracy
nazwa dodatek za warunki trudne
skrót trudne
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za trudne warunki pracy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek za warunki pracy