Wyróżnione składniki nienauczycielskie
nazwa wynagrodzenie zasadnicze
skrót zasadnicze
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Wynagrodzenie zasadnicze
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN wynagrodzenie zasadnicze
nazwa wynagrodzenie zasadnicze autorskie
skrót autorskie
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Wynagrodzenie zasadnicze
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek za wysługę lat
skrót wysługa
ukryty
pdst. chor.
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za wysługę lat
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek za wysługę lat
nazwa premia
skrót premia
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN premia
Składniki nienauczycielskie
nazwa dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym
skrót kierowniczy
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej
nazwa dodatek kasjerski
skrót kasjerski
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek za dozorowanie budynku
skrót dozorowan.
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek za palenie w piecach zwykłych
skrót palacz
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek za sprzątanie powierzchni ponadnormatywnej
skrót sprzątanie
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek BHP
skrót bhp
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek służbowy
skrót służbowy
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatek służbowy
nazwa dopłata do minimalnego wynagrodzenia
skrót dopłata
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek spedycyjny
skrót spedycyjny
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
Dodatki za warunki pracy
nazwa dodatek za warunki uciążliwe
skrót uciążliwe
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za uciążliwośc pracy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek za warunki szkodliwe
skrót szkodliwe
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za trudne warunki pracy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia
nazwa dodatek za warunki trudne
skrót trudne
ukryty
pdst. chor. tak
pdst. mac. tak
pdst. zasiłku uzupełniona tak
paragraf 4010
zaokrąglenie Zaokrąglaj do 1gr
rodzaj w/g SIO Dodatek za trudne warunki pracy
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenia