Wyróżnione
nazwa dodatkowe wynagrodzenie roczne
skrót 13-tka
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
tak
paragraf 4040
rodzaj w/g SIO Dodatkowe wynagrodzenie roczne
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN dodatkowe wynagrodzenie roczne
nazwa zasiłek na zagospodarowanie
skrót zagosp.
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO Zasiłek na zagospodarowanie
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN zasiłek na zagospodarowanie
nazwa nagroda jubileuszowa
skrót jubileusz
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO Nagroda jubileuszowa
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
nazwa jednorazowy dodatek uzupełniający (Art 30a KN)
skrót wyr. Art. 30a
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
tak
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN nieuwzględniany
nazwa odprawa emerytalna
skrót odpr. emeryt.
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO Odprawa z tytułu przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN wysokość odprawy emerytalnej i rentowej
nazwa odprawa z art. 20 i 28 KN
skrót odpr.20/28KN
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 28 KN
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art.20 ust.2 i art.28 KN
Stanowiące podstawę ubezpieczenia społecznego zdrowotnego i podatku
nazwa nagroda dyrektora
skrót nagr.dyr
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN nagroda ze specjalnego funduszu nagród
nazwa nagroda burmistrza
skrót nagr.burm
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
nazwa nagroda wójta
skrót nagr.wójta
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
nazwa nagroda prezydenta
skrót nagr.prezyd
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
nazwa nagroda starosty
skrót nagr.starosty
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
nazwa nagroda kuratora
skrót nagr.kuratora
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe 404 - koszty
artykuł 30 KN inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy
nazwa nagroda ministra
skrót nagr.ministra
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN nieuwzględniany
Stanowiące podstawę ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku
Stanowiące podstawę opodatkowania
nazwa odprawa rentowa
skrót odpr.rentowa
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN nieuwzględniany
nazwa odprawa pośmiertna
skrót odpr.pośmiertna
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN nieuwzględniany
nazwa wynagrodzenie pośmiertne
skrót wyn.pośmiertne
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4010
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN nieuwzględniany
nazwa trzynastka pośmiertna
skrót 13pośmiertna
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 4040
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN nieuwzględniany
Nieopodatkowane
nazwa zapomoga zdrowotna
skrót zap.zdrow.
ukryty nie
stanowi podstawę
zasiłku chorobowego
nie
paragraf 3020
rodzaj w/g SIO
stanowi podstawę 13-tki nie
konto księgowe
artykuł 30 KN nieuwzględniany